مبل تک نفره دسته پشت پازل

 • هلگر

  • ارتفاع
   ارتفاع (سانتیمتر)
   68
  • ارتفاع نشیمن
   ارتفاع نشیمن (سانتیمتر)
   37
  • عرض
   عرض (سانتیمتر)
   76
  • عمق
   عمق (سانتیمتر)
   85
مبل تک نفره دسته پشت پازل
No Internet Connection