میز ناهارخوری سپتا

 • LUXAZIN

  • ارتفاع
   ارتفاع (سانتیمتر)
   77
  • طول
   طول (سانتیمتر)
   160
  • عرض
   عرض (سانتیمتر)
   90
میز ناهارخوری سپتا
No Internet Connection